منظور ازFortiDAST چیست؟

منظور از(Dynamic Application Security Testing)  FortiDAST چیست؟ پلتفرم FortiDAST ابزاری است که به طور خودکار به بررسی اپلیکیشن های تحت وب پرداخته تا نقاط ضعف

ادامه مطلب »
آشنایی با FortiSIEM

آشنایی با FortiSIEM

آشنایی با FortiSIEM به طور کلی FortiSIEM به عنوان ستون و پایه اصلی برای امنیت سازمانی طراحی شده و تنها پلتفرم امنیتی در سطح صنعتی

ادامه مطلب »

معرفی محصولات IAM

معرفی محصولات Identity and Access Management (IAM) امروزه بخش های تشخیص هویت سازمان ها (identity environments) از سیستم های گوناگون اعم از تجهیزات شبکه، سرورها،

ادامه مطلب »