منظور ازFortiDAST چیست؟

منظور از(Dynamic Application Security Testing)  FortiDAST چیست؟ پلتفرم FortiDAST ابزاری است که به طور خودکار به بررسی اپلیکیشن های تحت وب پرداخته تا نقاط ضعف

ادامه مطلب »