اهمیت ذخیره اطلاعات و داده ها روز به روز افزایش میابد ، کسب و کار ها روز به روز از روش های سنتی و کاغذی در حال فاصله گرفتن هستند و انتخاب صحیح ذخیره ساز بیش از هر زمان دیگری مهم و حیاتی است. به همین منظور برای معرفی ذخیره ساز های HPE  سعی کردیم مختصر توضیحاتی رو در زمینه مقایسه استوریج های SAN , NAS  مدل HPE  ارائه دهیم .