چه فایروال هایی برای شعب سازمانی و یا کسب و کارهای کوچک مناسب می باشند؟

شبکه های شعب سازمانی در مقایسه با دفاتر مرکزی کوچک تر هستند، اما چیزی از اهمیت آن ها کم نمی شود، بلکه تاثیر فراوانی بر روی عملکرد کل سازمان دارند. با توجه به این که شعب سازمانی را می توان به عنوان نقطه کانونی برای تراکنش های تجاری در نظر گرفت …….

ادامه مطلب »