محافظت از خود در کنفرانس بلک هت
Black Hat

8 نکته برای محافظت از خود در کنفرانس بلک هت و شبکه های متخاصم دیگر

اگر این هفته برای کنفرانس های بلک هت می روید، باید خود را برای اتصال به چند مورد از متخاصم ترین شبکه های دنیا آماده کنید .ما بر اساس تجربه چند نکته را برای حفظ سلامت شما یادآور خواهیم شد …

ادامه مطلب »