آشنایی با FortiWeb Cloud
ویدئو

آشنایی با FortiWeb Cloud

آشنایی با FortiWeb Cloud ویژگی تجزیه و تحلیل تهدیدات در فایروال FortiWeb Cloud تشخیص و پاسخ تهدید را ساده کرده و بررسی امنیتی هشدارهای WAF

ادامه مطلب »
operational technology
ویدئو

تامین امنیت سایبری در محیط های OT

هرچه ارتباط محیط های صنعتی با شبکه های سازمانی و اپلیکیشن های داخلی و خارجی افزایش می یابد، محیط های OT نیز بیشتر در معرض تهدیدات قرار می گیرند. ماهیت محیط های OT/IT به گونه ای است که اجازه به کارگیری استراتژی های امنیت سایبری در جهت مقابله فوری با تهدیدات را نمی دهند.

ادامه مطلب »