محصولات دسته: Firepower

معرفی فایرپاورهای سیسکو

فایروال سیسکو سری  4100 شامل هفت پلتفرم امنیتی NGFW مبتنی بر شناسایی تهدیدات می باشد. با توجه به این که خانواده Firepower 4100 طیف گسترده ای از throughput های مختلف را شامل می شوند، قابل استفاده در بخش های مختلف شبکه مانند دیتاسنتر و یا لبه شبکه هستند.  فایروال های سری 4100 Cisco Firepower، سرعت بالایی در شناسایی و دفاع در برابر تهدیدات دارند. با استفاده از RESTful APIs قادر به پشتیبانی از قابلیت های flow-offloading، programmatic orchestration و مدیریت سرویس های امنیتی می باشند. پلتفرم Cisco Firepower 4120 از استاندارد NEBS پشتیبانی می کند. بر روی پلتفرم سری 4100 می توان هر دو نرم افزار Cisco Secure Firewall ASA و Secure Firewall Threat Defense (FTD) را اجرا کرد.

تجهیزات امنیتی high performance که برای سازمان های بزرگ و یا دیتاسنترها طراحی شده اند. فایروال سیسکو سری  4100 شامل هفت پلتفرم امنیتی NGFW مبتنی بر شناسایی تهدیدات می باشد. با توجه به این که خانواده Firepower 4100  طیف گسترده ای از throughput های مختلف را شامل می شوند، قابل استفاده در بخش های مختلف شبکه مانند دیتاسنتر و یا لبه شبکه هستند.  فایروال های سری 4100 Cisco Firepower، سرعت بالایی در شناسایی و دفاع در برابر تهدیدات دارند. با استفاده از RESTful APIs قادر به پشتیبانی از قابلیت های flow-offloading، programmatic orchestration و مدیریت سرویس های امنیتی می باشند. پلتفرم Cisco Firepower 4120 از استاندارد NEBS پشتیبانی می کند. بر روی پلتفرم سری 4100 می توان هر دو نرم افزار Cisco Secure Firewall ASA و Secure Firewall Threat Defense (FTD) را اجرا کرد.

Optional Interfaces Interfaces NGIPS NGFW Firewall Model
2 x NM’s: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 15G 11G 35G FPR-4110
2 x NMs: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 15G 12.5G 40G FPR-4112
2 x NMs: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 27G 26G 80G FPR-4115
2 x NM’s: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 27G 19G 60G FPR-4120
2 x NMs: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 41G 35G 80G FPR-4125
2 x NM’s: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 38G 27G 70G FPR-4140
2 x NMs: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 55G 45G 80G FPR-4145
2 x NM’s: 1/10/40G, FTW 8 x SFP+ on-chassis 52G 39G 75G FPR-4150