دیگر دسته بندی ها :

FortiManager

فورتی منیجر (FortiManager) محصول شرکت فورتی نت است که با کمک آن می توانید تمام تجهیزات فورتی نت خود را در یک سیستم مدیریت متمرکز و واحد مدیریت کنید. FortiManager نمایی جامع و دقیق از شبکه را به شما نشان می دهد و ابزارهای خودکارسازی را برای شما فراهم می کند.
معماری امنیتی و امکانات عملیاتی شبکه اتوماسیون محور FortiManager با Security Fabric یکپارچه سازی شده اند و امکانات ضروری برای ایمن سازی و بهینه سازی امنیت شبکه مانند تأمین و مانیتورینگ SD-WAN ها را در اختیار شما قرار می دهند.

  • هماهنگ سازی تجهیزات و سیستم های امنیتی داخلی یا کلود برای ساده سازی شبکه، به روزرسانی قوانین امنیتی و مدیریت تغییرات
  • خودکارسازی فرایندهای زمان بر و افزایش سرعت جریان های کار برای برداشتن بار NOC-SOC، کاهش کارهای مدیریتی و رفع کمبود نیروی کار
  • بهینه سازی نظارت بر سطح حملات و آگاهی از تهدیدات سایبری روزافزون از یک نقطه متمرکز و از طریق قابلیت هایی همچون تشخیص دقیق، ارتباط دهی خودکار و پاسخگویی سریع

موارد استفاده از FortiManager

فورتی منیجرها با به کارگیریِ کنسول های مدیریتی، به پیاده سازی پلتفرم Security Fabric کمک فراوانی نموده و بر روی فاکتورهای زیر، نظارت می کنند.

       

jQuery(function($){
$('.wl-str-container').mouseenter(function(e){
$(this).addClass('hover')
});
$('.wl-str-container').mouseleave(function(e){});
})