محصولات دسته: روتر

اينترنت يکی از شاهکارهای بشريت در زمينه ارتباطات است. با ايجاد زير ساخت مناسب ارتباطی، کاربران موجود در اقصی نقاط دنيا قادر به ارسال نامه های الکترونيکی،  مشاهده صفحات وب، ارسال و دريافت فايل های اطلاعاتی در کمتر از چند ثانيه می باشند. شبکه ارتباطی موجود با بکارگيری انواع تجهيزات مخابراتی، سخت افزاری و نرم افزاری، زير ساخت مناسب ارتباطی را برای عموم کاربران اينترنت فراهم آورده است. يکی از عناصر اصلی و مهم که شايد اغلب کاربران اينترنت آن را تاکنون مشاهده ننموده اند، روتر است. روترها کامپيوترهای خاصی هستند که پيام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسير موجود به مقاصد مورد نظر هدايت می نمايند.