این سری از روتر های سیسکو با نام LAN Router برای شبکه های کوچک تا بزرگ lan کارایی داشته و به دلیل پایداری بالا پیشنهاد می شود.

سيسکو يکی از معتبرترين توليد کنندگان روتر و سوئيچ در سطح جهان است که از محصولات آن در مراکز شبکه ای متعددی استفاده می گردد. اين شرکت تاکنون مدل های متعددی  از روترها را با قابليت های مختلفی توليد نموده است . سری 1600 ، 2500 و 2600، متداولترين نمونه در اين زمينه می باشند. روترهای توليد شده توسط اين شرکت از سری  600 شروع و تا سری 12000 ادامه می يابد.