در دنیای شبکه ما منابع ذخیره ساز را به سه دسته کلی تقسیم می کنیم :

( DAS ( Direct-Attach Storage

( NAS ( Network Attach Storage

( SAN ( Storage Area Network

که هر کدام از آنها حاوی Disk و Enclosure ها هستند.دو مفهوم بسیار مهم در Storage که از مفاهیم پایه در بحث ذخیره سازی است در اینجا بصورت خلاصه بیان خواهد شد. این دو مفهوم شامل (Host (initiator) – (originator و (Disk array (target) – (responder است و در ذیل در مورد مفهوم و ویژگی های هر کدام بصورت جداگانه بحث می شود.

(Host (initiator) – (originator :

وجود هاست در SAN به عنوان یک initiator است با این حال در محیط SAN به عنوان یک originator شناخته می شود . هاست مسئول شروع یک درخواست در محیط SAN است که تبادل داده در سطح ISCSI به فایل سیستم را دارد و بنابراین مسئول تولید بیشتر درخواست های I/O ( ورودی و خروجی ) در SAN بدون کانفیگ کلاستر است. به هرحال هاست یک لینک ضعیف به محیط SAN است بویژه در مواقعی که نیاز به HA یا high availability است.

(Disk array (target) – (responder:

وجود Disk array در Storage به عنوان target یا محل ذخیره سازی و همچنین به عنوان responder در محیط های fiber Channel اهمیت بسیار مهمی دارد به عبارت دیگر در محیط های Fibre Channel از target با عنوان responder یاد می شود و حقیقتا این دو عنوان به حق برای Disk array به جاست.