نظرات اخیر

  بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch mode و Operation Mode

  بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch mode و Operation Mode

  از Internal Switch mode جهت تعیین چگونگی مدیریت پورت های فیزیکی دستگاه فورتی گیت استفاده می شود. در ادامه به بررسی Mode های تعریف شده برای دستگاه فورتی گیت خواهیم پرداخت.

  Switch Mode: در این حالت کلیه Interface همگی در یک Subnet هستند و به عنوان یک Interface در نظر گرفته می شوند و براساس مدل دستگاه فورتی گیت با یکی از نام های Lan و یا Internal شناخته می شوند. از این Mode زمانیکه توپولوژی شبکه ساده و کاربران در یک Subnet قرار دارند استفاده می شود.

  Interface Mode : در این حالت هرکدام از Interfaceها ، IP Address مخصوص به خود را دارند. در این حالت Interfaceها می توانند به صورت ترکیبی از Hardware Switch و یا Software Switch پیکربندی شوند. بدین وسیله چندین Interface می توانند به عنوان یک Interface در نظر گرفته شوند. این Mode برای شبکه هایی با توپولوژی پیچیده مناسب است و از چندین Subnet برای تقسیم ترافیک شبکه استفاده می شود.

  نکته: برای تشخیص Mode از منوی سمت چپ به مسیر System > Network > Interface رفته و سپس فیلد Type در مشخصات interface را چک نمایید:

  • اگر Interface از نوع Physical Interface بود دستگاه فورتی گیت در حالت Interface Mode قرار دارد.
  • اگر Interface از نوع Hardware Switch بود دستگاه فورتی گیت در حالت Switch Mode قرار دارد.

  همچنین می توانید از منوی سمت چپ به مسیر System > Dashboard > Status رفته و CLI Console Widget را انتخاب کرده و دستورات زیر را وارد کنید و سپس در خروجی دستور Show به خطی که با Set internal-switch-mode شروع شده بروید. Mode دستگاه را مشاهده خواهید کرد:

  Config System global

  Show

  تغییر Interface Mode به Switch Mode و بلعکس

  بدین منظور باید به مسیر System > Dashboard > Status رفته و CLI Console Widget را انتخاب و دستورات زیر را وارد کنید:

  Interface Mode to switch Mode

  Config system Global

  Set Internal-switch-mode switch

  Exit

  Switch Mode To Interface Mode

  Config system Global

  Set Internal-switch-mode interface

  Exit

  Operation Mode

  دستگاه فورتی گیت دارای دو Operation Mode می باشد:

  NAT/Route Mode : در این حالت دستگاه فورتی گیت به عنوان یک Gateway و یا Router بین دو شبکه قرار می گیرد. به این ترتیب دستگاه فورتی گیت با استفاده از NAT عمل مخفی کردن Address IP های شبکه داخلی را انجام می دهد.

  Transparent Mode : در این حالت دستگاه فورتی گیت فقط عمل اسکن امنیتی و مانیتورینگ را بر روی ترافیک انجام می دهد. لازم به ذکر است عمل Routing یا NAT بر روی ترافیک انجام نمی پذیرد.

  تغییر NAT/Route Mode به Transparent Mode :

  بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر System > Network > Interface رفته و System Information Widget را انتخاب کنید. سپس از قسمت Operation Mode گزینه Change را انتخاب کنید و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید.

  بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch mode و Operation Mode

   

  شکل 1-9

  نکته : با تغییر Mode تمامی تنظیمات قبلی پاک خواهد شد. توصیه می شود ابتدا از تنظیمات سیستم یک نسخه Backup تهیه نمایید.

  تغییر Transparent Mode به NAT/Route Mode :

  بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر System > VDOM رفته و مطابق شکل زیر پس از انتخاب VDOM مورد نظر آنرا ادیت می کنیم .

  بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch mode و Operation Mode

  شکل 2-9

   

  بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch mode و Operation Mode

  شکل 3-9

  شما میتوانید با استفاده از وارد کردن دستورات در محیط CLI تغییرات Operation Mode را انجام دهید.

  تغییر NAT/Route Mode به Transparent Mode :

  Config System setting

  Set opmode transparent

  Set manageip 192.168.200.111 255.255.255.0

  Set gateway 192.168.200.99

  end

  تغییر Transparent Mode به NAT/Route Mode :

  Config system setting

  Set opmode nat

  Set ip 192.168.200.111 255.255.255.0

  Set device port 1

  Set gateway 192.168.200.99

  end

  مطالب مرتبط