نظرات اخیر

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با استفاده از فورتی گیت

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با استفاده از فورتی گیت

  دستگاه Fortigate می تواند دسترسی به شبکه را برای دستگاه های گوناگون از جمله انواع دستگاه های موبایل کنترل کند. شما می توانید موارد زیر را در رابطه با مدیریت دستگاه های شبکه انجام دهید.

  • شناسایی و مانیتور انواع دستگاه هایی که به صورت بیسیم یا از طریق کابل به شبکه شما متصل شده اند.
  • استفاده از MAC آدرس برای کنترل دسترسی و مجاز یا غیرمجاز شمردن تک تک دستگاه ها
  • ایجاد Policy جهت مشخص کردن نوع دستگاه

  مانیتورینگ دستگاه های موجود در شبکه

  دستگاه Fortigate می تواند شبکه را مانیتور کرده و اطلاعاتی درباره دستگاه هایی که در شبکه وجود دارند را جمع آموری و ارائه دهد. اطلاعات فوق شامل موارد زیر می شود:

  • Mac Address و Ip Address
  • سیستم عامل
  • نام دستگاه
  • نام کاربری
  • مدت زمانیکه دستگاه، توسط فورتی گیت شناسایی شده
  • پورتی که از طریق آن، فورتی گست دستگاه فوق را شناسایی کرده

  جهت مشاهده اطلاعات فوق از منوی سمت چپ به مسیر User & Device > Device Inventory  بروید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیتشکل 1

  جهت مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر دستگاه ، در ستون Device ماوس را بر روی نام دستگاه نگه دارید.

  تنظیمات مربوط به مانیتور دستگاه های شبکه

  از منوی سمت چپ به مسیر  Network > Interfaces رفته و پورت مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس در قسمت Networked Devices گزینه Device Detection را فعال کنید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیتشکل 2

  اختصاص نام به دستگاه و تغییر در دیگر اطلاعات دستگاه

  از منوی سمت چپ به مسیر User & Device > Device > Device Definitions رفته و دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس توسط فیلد Alias یک نام برای دستگاه مربوطه انتخاب کنید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیتشکل 3

  نکته: توسط فیلد Additional MACs میتوانید یک MAC آدرس دیگر برای دستگاه مورد نظرتان معرفی کنید.

  اضافه کردن یک دستگاه:

  از منوی سمت چپ به مسیر User & Device > Device Inventory رفته و گزینه Create New را انتخاب کنید.

  • Alias: توسط این فیلد یک نام برای دستگاه مورد نظر تعیین می کنید.
  • MAC Address: توسط این فیلد می توانید یک MAC آدرس دیگر برای دستگاه مورد نظرتان معرفی کنید.
  • Device Type: از این فیلد جهت تعیین نوع دستگاه استفاده می شود.
  • Custom Group: توسط این فیلد می توانید دستگاه مورد نظر را به یک گروه از دستگاه ها اختصاص دهید.

  ایجاد یک گروه و اختصاص دستگاه ها به گروه فوق

  از منوی سمت چپ به مسیر User & Device > Custom Devices & Groups رفته و گزینه Create New را انتخاب کنید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیتشکل 4

  • Member: توسط این فیلد می توانید دستگاه های مورد نظر را به گروه فوق اختصاص دهید.

  کنترل دسترسی به شبکه توسط MAC آدرس

  ابتدا از منوی سمت چپ به مسیر  Network > Interfaces رفته و پورت مورد نظر که دستگاه ها از طریق آن به شبکه دسترسی پیدا می کنند را انتخاب و سپس DHCP Server را فعال کنید و در ادامه بر روی Advanced کلیک کنید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیت

  شکل 5

  در قسمت MAC Reservation + Access Control گزینه Create New را انتخاب کنید.

  مدیریت دستگاه های موجود در شبکه با فورتی گیت

  شکل 6

  در قسمت Mac Address باید MAC آدرس مورد نظر خود را وارد کنید.

  قسمت IP or Action دارای سه گزینه می باشد:

  • Reserve IP: با انتخاب این گزینه می توانید برای MAC آدرس فوق یک IP Address دلخواه رزرو کنید.
  • Assign IP: با انتخاب این گزینه برای MAC آدرس فوق یک IP Address در محدوده و رنج DHCP Server در نظر گرفته می شود.
  • Block: با انتخاب این گزینه دستگاه مربوط Block شده و نمیتواند به شبکه دسترسی داشته باشد.

  مطالب مرتبط