نظرات اخیر

    سرویس Security Rating فورتی نت

    سرویس Security Rating فورتی نت

    با توجه به گزارشات امنیتی فورتی نت در خصوص حملات و مشکلات امنیتی شبکه سازمان ها این نکته قابل توجه می باشد که همواره سازمان ها در هر فصل با تهدیدات یکسانی آلوده میشوند و از این مساله میتوان فهمید که ریشه این مشکلات از بین نرفته و مهاجمان بهتر از هر کسی بر این مسئله واقف هستند که سازمان ها در پچ کردن به موقع آسیب پذیری های موجود دچار مشکل هستند. سرویس Security Rating فورتی نت راهکار حل این مسئله است ، برای آشنایی با این سرویس قدرتمند شما را به تماشای این ویدیو دعوت میکنم.

    برای مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی اینجا کلیک کنید

    مطالب مرتبط